21 Bình luận
  • bangrobe

    Khiếp trong bình luận có thằng kêu cạch mặt JAV cơ đấy. Cả đời toàn xem chùa chưa bỏ ra được đồng keng nào cho nó mà tẩy chay như thật.

  • signoreV

    Không biết thằng phóng viên này đang phẫn nộ hay đang quảng cáo phim đây nữa. Nghi là coi xong thất vọng nên phẫn nộ rồi viết bài lừa bà con vào xem...cái ngu của nó quá

  • Wasamala

Website liên kết