20 Bình luận
  • bing
    Ấn độ ko còn là địa danh, nó đã thành động từ
Website liên kết