7 Bình luận
  • dongtataydoc88
    bài báo toàn trích dẫn các bài báo cá nhân. chưa có gì công khai từ chính phủ. Nhưng cáo như Nga , và Trung thì 2 thằng đó luôn hiểu là sát cánh vì kẻ thù chung thôi, chứ luôn đề phòng nhau. Thằng Khựa mà công khai này nọ với Nga lúc này thì không thể ngu hơn, và chắc chắn nó sẽ ko làm vậy
Website liên kết