1 Bình luận
  • thequietvnese
    “Deadline” mà đại diện A0 đề cập chính là việc các nhà máy điện mặt trời vận hành trước tháng 7/2019 được bán với giá ưu đãi lên tới 2.086 đồng/kWh. Đây là mức giá rất cao, trong khi giá bán lẻ điện bình quân mới chỉ là 1.864 đồng/kWh.


    EVN lỗ là có thật nhé
Website liên kết