Bạn bè 360°

  •  
    loychoy ghi chép

    Những người tôi đã gặp

    1. Thằng dở hơi
    Gọi nó là thằng dở hơi vì nó tốt với bất kì ai. Đúng với tính cách của một thằng cài win dạo. Ai nhờ là nó tới, ai hỏi là nó trả lời, trả lời không hiểu thì nó làm thay. Với tính cách nhạc nào cũng nhảy như vậy, khối đứa “tận dụng” nó. Đương nhiên, trong thời buổi này, tội gì...
Website liên kết