Bạn bè 360°

  •  
    TKM ghi chép

    Chuyện đi học xa nhà

    Cậu ấm lấy vợ xong được một thời gian thì quyết tâm lên tỉnh học, chờ khoa thi năm sau để giật giải trạng nguyên để thỏa chí nguyện của người cha đã khuất. Mùng một hàng tháng, thằng người ở lại gánh gạo mang tiền lên tỉnh cho cậu, cũng là lúc để cậu hỏi chuyện gia đình.
    Bữa nọ đầu tháng, sau...
Website liên kết