Bạn bè 360°

 •  
  TKM ghi chép

  Trích tác phẩm Sa Mạc Trắng nổi tiếng của văn học Irac

  "Anh cán bộ ở trong hang núi lúc bấy giờ là anh Hassan. Từ ngày bọn Mỹ -

  Nato tới Mosul này, không bữa nào chúng không đi lùng, không đêm nào

  chó và súng của chúng không sủa vang cả bãi cát. Nhưng dân làng Mosul

  vẫn tự hào: năm năm, chưa hề có một cán bộ bị giặc bắt...
  được loan tin bởi annt , thuy0092 người nữa
  babyskill
  Vãi, em đọc cứ như là tiểu thuyết chiến tranh của Việt Nam thế
  8 năm trước· 1 Trả lời
  TKM
  TKM
  Chỉ là một góc nhìn khác, để có thể hiểu được tại sao ngày xưa phương Tây lại sợ cộng sản đến như vậy .
  8 năm trước· 3 Trả lời
Website liên kết