Bạn bè 360°

  •  
    rambu ghi chép

    Sinh nhật bạn tôi

    Truyền thuyết 1: Có thanh niên công tác ở honda Xuân Thủy, xe máy lên thần lạng lách đánh võng, vượt đám đông như chỗ không người, thành phố ít có đối ....về quê húc vào trâu, chân đóng đinh.
    Truyền thuyết 2: Đêm noel các thanh niên đang đi chơi, tự nhiên xấu giời quẹt xe với thanh niên A,...
Website liên kết