Bạn bè 360°

  •  
    TKM ghi chép

    Quê hương (chế)

    Tác giả: Đỗ Trung Quân (chế từ bài gốc Quê hương - Đỗ Trung Quân)
    Quê hương làm gì có luậtNên ta luồn lách mỗi ngàyQuê hương mình thường lách luậtHuề tiền lắm vụ hay hay Quê hương là  cầu tre nhỏCầu tre là đỡ lắm rồiCòn hơn trẻ con chỗ nọHọc về – nước – lũ – nó – trôi Quê hương là con diều...
Website liên kết