Bạn bè 360°

 •  
  TKM ghi chép

  CHIÊU HỒN NƯỚC

  Hăm lăm triệu trẻ già trai gái 
  Bốn nghìn năm con cái Hồng Bàng 
  Cũng cửa nhà cũng giang san 
  Thế mà nước mất nhà tan hỡi trời! 

  Nghĩ lắm lúc đang cười hoá khóc, 
  Muốn ra tay ngang dọc dọc ngang 
  Vạch trời thét một tiếng vang, 
  Cho thân tan với giang...
  TKM
  TKM
  123nono
  13 năm trước· Trả lời
Website liên kết