Bạn bè 360°

  •  
    Coke ghi chép

    Đặc nhiệm Mỹ từ Sơn Tây tới Abbottabad

    Vụ đặc nhiệm Mỹ, BấmNavy Seals hạ sát ông Osama Bin Laden ở Abbottabad đã gợi lại một số cuộc tập kích thành bại khác nhau bằng trực thăng trước đó của Hoa Kỳ vào lãnh thổ nước khác, gồm cả cuộc tập kích Sơn Tây năm 1970 và vụ Iran năm 1980.Điều được một số nhà quan sát nêu ra là cả hai cuộc tập...
Website liên kết