Bạn bè 360°

  •  
    Coke ghi chép

    Các con trai của Bin Laden phản đối Mỹ

    Omar Bin Laden đã nhiều lần tuyên bố tách mình khỏi ý thức hệ của cha, Osama Bin Laden.Các con trai của Osama Bin Laden là ông Omar đã chỉ trích chính quyền Mỹ về việc "giết người tùy tiện".Một tuyên bố được trao cho báo New York Times, theo đó nói gia đình muốn biết lý do tại sao thủ lĩnh...
Website liên kết